1.Certificate medicale prenuptiale, eliberate de medic;
2.Actele de identitate, in original;
3.Certificatele de nastere, in original si copii.

IMPORTANT!
- Varsta minima de casatorie este de 18 ani.
- Casatoria se poate incheia la Primaria localitatii unde are domiciliul unul dintre soti.
- Declaratia de casatorie se depune de catre viitorii soti, impreuna cu actele sus mentionate inainte cu 10 zile, in care se cuprind atat ziua depunerii declaratiei de casatorie, cat si ziua in care se oficiaza casatoria. Dupa expirarea termenului de 10 zile, casatoria se poate incheia numai pana la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale, respectiv 14 zile, caz in care este nevoie de aprobarea primarului. In cazul expirarii termenului de valabilitate a acestora, viitorii soti sunt obligati sa depuna noi certificate medicale referitoare la starea sanatatii lor.ATENTIE!
- Pentru sotul/sotii care dobandesc alt nume de familie in urma casatoriei, din momentul oficierii casatoriei nu mai este valabila cartea de identitate.
- La oficierea casatoriei este obligatoriu ca viitorii soti sa prezinte actele de identitate, de asemenea vor fi prezenti doi martori (alesi de soti) care se vor identifica cu actele de identitate valabile.


ÎNCHIDE FEREASTRA