Livretul de familie se elibereaza:
1.Sotilor de catre serviciul de stare civila al primariei care oficiaza casatoria;
2.Reprezentantului familiei;
3.Mamei sau tatalui care nu sunt casatoriti si care locuiesc împreuna cu copiii;
4.Persoanei careia i se încredinteaza sau i se da în plasament familial un copil.

ACTE NECESARE:
1.Cerere tip;
2.Actele de identitate ale parintilor - copie;
3.Certificatul de casatorie - copie;
4.Certificatele de nastere ale copiilor - copie;
5.Certificat de deces al unuia dintre soti sau copii, unde este cazul – copie;
6.Hotarârea judecatoreasca de desfacere a casatoriei prin divort (unde este cazul);
7.Documente care atesta modificarea relatiilor de autoritate parentala, încredintare, plasament familial, adoptie, unde este cazul.


ÎNCHIDE FEREASTRA