1.Cerere pentru publicarea în monitorul oficial care se ia de la primaria de domiciliu;
2.Cerere adresata primariei de domiciliu prin care se solicita schibarea numelui/prenumelui pe cale administrativa;
3.Un exemplar al monitorului oficial al româniei, partea a iii-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui , exemplar de la publicarea caruia sa nu fi trecut mai mult de un an; publicarea se face prin grija si cheltuiala solicitantului.
4.Copii legalizate de pe certificatele de stare civila ale persoanei care solicita schimbarea numelui;
5.Consimtamântul dat în forma autentica, al celuilalt sot, în cazul schimbarii numelui de familie; comun purtat în timpul casatoriei
6.Certificat de cazier judiciar;
7.Certificat de cazier fiscal;
8.Orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale.Pentru minor, cererea de schimbare a numelui se face  de catre unul dintre parinti , caz în care  este necesar acordul celuilalt parinte, dat în forma autentica.
Nu este necesar acordul celuilalt parinte în cazul în care acesta este pus sub interdictie ori este declarat judecatoreste disparut sau decazut din drepturile parintesti.
În cazul în care minorul a împlinit vârsta de 14 ani, cererea va fi semnata si de acesta.
În cazul în care parintii copilului sunt decedati, necunoscuti, pusi sub interdictie, declarati judecatoreste morti ori disparuti sau decazuti din drepturile parintesti si nu a fost instituita tutela, în cazul în care copilul a fost declarat abandonat prin hotarâre judecatoreasca  ramasa definitiva  precum si în cazul în care instanta judecatoreasca nu a hotarât încredintarea copilului unei familii au persoane, cererea se face de catre serviciul public specializat din subordinea consiliului judetean.
Schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere o data cu schimbarea numelui de familie al parintilor sau separat, pentru motive temeinice.


ÎNCHIDE FEREASTRA